Wersje strony Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.