Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr 70 

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat przyjmuje zadanie inwestycyjne do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013, określone w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Podstawą realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 będzie pozyskanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

ZADANIE INWESTYCYJNE

do zgłoszenia w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

do Funduszy Strukturalnych

na lata 2007-2013

 

Tytuł projektu

Wartość

szacunkowa

Źródła finansowania

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektu na ośrodek badawczo-rozwojowy i dydaktyczny w zakresie satelitarnego pozycjonowania, nawigacji i monitoringu, tworzeniu numerycznego modelu terenu i dna jezior, Systemów Informacji Geograficznej, bezpieczeństwa powszechnego i ratownictwa wodnego

ok. 24,3 mln PLN

EFRR*
MEiN
UWM

 

 

*ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

MEiN – Ministerstw Edukacji i Nauki

UWM – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:43
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:42
Liczba wyświetleń:
3359
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument