Wersje strony Nr 711 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIEJ

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.