Nr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 34

 

Uchwała Nr 69 

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego  w Olsztynie – Gutkowo 34.

 

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, nawiązując do Uchwały Nr 180 Senatu z dnia 2 lipca 2004 r.:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zbycie przez UWM na rzecz dotychczasowych najemców prawa własności budynku dwurodzinnego oraz związanego z nim prawa własności gruntu położonego w Olsztynie-Gutkowo 34, oznaczonego jako działka Nr 40/5 (obręb 153) o powierzchni 988 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – zał.).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:40
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:43
Liczba wyświetleń:
3376
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument