Wersje strony Nr 697 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.