Decyzja Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2011/2

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 26/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2011 roku

 

w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2011/2012 (Dz.U. Nr 110, poz. 645), stanowi się co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012, w kwocie:

  1. 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  2. 100,00 zł (sto złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej tj. na kierunek: ratownictwo medyczne
  3. 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w kasie Uniwersytetu.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.06.2011
Data publikacji:
15.06.2011 10:46
Data aktualizacji:
15.06.2011 10:46
Liczba wyświetleń:
2798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja26oplrekrutac.doc28 KB