Nr 67 z dnia 28 kwietnia 2006 r. sprawie projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku

Uchwała Nr 67

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

sprawie: projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku.

 

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża sprzeciw wobec planowanej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odebrania twórcom prawa do ustalania kosztów z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami w wysokości 50 % uzyskanego przychodu. Aktualnie obowiązujące zasady ustalania dochodów twórców, nie stanowią szczególnych uprawnień nauczycieli akademickich, a zmiana przepisów w sposób szczególny dotknęłaby przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy znaczącą część swoich przychodów uzyskują z twórczości.

 

Zapowiadany w deklaracjach Rządu przejrzysty, uproszczony system podatkowy w skali całego państwa miał prowadzić do realnego obniżenia podatków obywateli, podczas gdy zapowiadana zmiana przepisów w sposób zasadniczy wpłynęłaby na obciążenie podatkowe twórców.

 

Senat z niepokojem zwraca uwagę, że obniżenie realnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich poprzez projektowane zmiany przepisu, a także niskie nakłady państwa na szkolnictwo wyższe i naukę w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej – przyczynią się do wzrostu emigracji najzdolniejszych nauczycieli akademickich i absolwentów uczelni wyższych.

 

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwraca się do Rządu i Sejmu z apelem o niepogarszanie sytuacji materialnej nauczycieli akademickich i utrzymanie dotychczas obowiązujących zasad obliczania kosztów uzyskiwania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:37
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:44
Liczba wyświetleń:
3359
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument