Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie rodzajów i wysokości od

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 29/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2011 roku

 

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 40 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2010/2011

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 406, z późn. zm.) i Uchwały Nr 181 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.) a także,§ 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2010/2011.

2.      Tekst jednolity załącznika stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2011

z dnia 30 maja 2011 roku

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem I roku studiów

 

 

Nazwa przedmiotu

Rok

Liczba godzin

Opłata za powtarzanie przedmiotu

 

Anatomia

I

240

10 600 PLN

 

Biofizyka

I

60

2 650 PLN

 

Biologia medyczna i parazytologia

I

70

3 100 PLN

 

Chemia

I

45

2 050 PLN

 

Etyka lekarska

I

30

1 350 PLN

 

Histologia

I

60

2 650 PLN

 

Historia medycyny

I

30

1 350 PLN

 

Język polski

I

60

2 650 PLN

 

Łacina

I

30

1 350 PLN

 

Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych i elementy pielęgniarstwa

I

30

1 350 PLN

 

Propedeutyka medycyny

I

30

1 350 PLN

 

Umiejętności akademickie

I

35

1 500 PLN

 

Warsztaty adaptacyjne

I

30

1 350 PLN

 

Wychowanie fizyczne

I

60

2 650 PLN

 

Zajęcia fakultatywne

I

45

2 050 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem II roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr III

Semestr IV

1

Biochemia

II

4 320 PLN

4 320 PLN

2

Biologia komórki

II

-

2 160 PLN

3

Elementy biostatystyki

II

1 440 PLN

-

4

Embriologia

II

2 160 PLN

-

5

Fizjologia

II

4 752 PLN

4 968 PLN

6

Higiena z epidemiologią

II

-

2 160 PLN

7

Histologia

II

2 880 PLN

-

8

Język polski

II

2 160 PLN

2 160 PLN

9

Medycyna katastrof

II

-

1 080 PLN

10

Podstawy dietetyki

II

-

1 800 PLN

11

Psychologia lekarska

II

-

2 880 PLN

12

Socjologia w medycynie

II

1 440 PLN

-

13

Zajęcia fakultatywne

II

2 160 PLN

1 080 PLN

14

Zdrowie publiczne

II

2 160 PLN

-

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem III roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr V

Semestr VI

1

Diagnostyka laboratoryjna

III

-

2 160 PLN

2

Farmakologia

III

-

3 240 PLN

3

Immunologia

III

3 240 PLN

-

4

Laboratoryjne Nauczanie Umiejętności Klinicznych

III

2 880 PLN

-

5

Mikrobiologia i wirusologia

III

-

3 960 PLN

6

Patofizjologia

III

4 320 PLN

-

7

Patomorfologia

III

-

5 400 PLN

8

Propedeutyka chirurgii

III

-

1 440 PLN

9

Propedeutyka chorób dzieci

III

5 400 PLN

3 960 PLN

10

Propedeutyka chorób wewnętrznych

III

5 400 PLN

4 680 PLN

11

Propedeutyka onkologii

III

1 440 PLN

-

12

Zajęcia fakultatywne

III

2 160 PLN

1 080 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem IV roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr VII

Semestr VIII

1

Alergologia

IV

-

1 440 PLN

2

Chirurgia

IV

2 880 PLN

3 960 PLN

3

Choroby dzieci

IV

3 240 PLN

3 240 PLN

4

Choroby wewnętrzne

IV

4 680 PLN

4 680 PLN

5

Dermatologia z wenerologią

IV

1 080 PLN

2 160 PLN

6

Farmakologia z toksykologią

IV

1 440 PLN

2 520 PLN

7

Genetyka kliniczna

IV

3 240 PLN

-

8

Ginekologia i położnictwo

IV

3 960 PLN

2 880 PLN

9

Medycyna nekluarna

IV

-

1 080 PLN

10

Ortopedia z traumatologią

IV

-

2 160 PLN

11

Patomorfologia

IV

4 320 PLN

-

12

Propedeutyka stomatologii

IV

1 440 PLN

-

13

Rehabilitacja

IV

-

2 160 PLN

14

Zajęcia fakultatywne

IV

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem V roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr IX

Semestr X

1

Anestezjologia i intensywna terapia

V

3 240 PLN

-

2

Chirurgia

V

2 880 PLN

3 960 PLN

3

Choroby dzieci

V

3 240 PLN

3 240 PLN

4

Choroby wewnętrzne

V

4 680 PLN

4 680 PLN

5

Choroby zakaźne

V

5 040 PLN

-

6

Farmakologia kliniczna

V

2 160 PLN

-

7

Ginekologia i położnictwo

V

1 440 PLN

2 520 PLN

8

Neurologia i neurochirurgia

V

-

6 480 PLN

9

Onkologia

V

-

3 240 PLN

10

Radiologia

V

-

2 160 PLN

11

Zajęcia fakultatywne

V

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem VI roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr XI

Semestr XII

1

Chirurgia

VI

1 440 PLN

1 440 PLN

2

Choroby dzieci

VI

1 440 PLN

1 440 PLN

3

Choroby grzybicze i pasożytnicze

VI

2 160 PLN

-

4

Choroby wewnętrzne

VI

3 240 PLN

2 520 PLN

5

Gerontologia i geriatria

VI

2 160 PLN

-

6

Ginekologia i położnictwo 

VI

1 440 PLN

2 520 PLN

7

Medycyna ratunkowa

VI

-

1 440 PLN

8

Medycyna rodzinna

VI

3 240 PLN

3 240 PLN

9

Medycyna sądowa z elementami prawa i orzecznictwa

VI

720 PLN

2 160 PLN

10

Okulistyka

VI

1 440 PLN

1 800 PLN

11

Otolaryngologia

VI

1 440 PLN

1 800 PLN

12

Psychiatria

VI

3 240 PLN

3 240 PLN

13

Radiologia

VI

2 160 PLN

-

14

Reumatologia

VI

-

1 440 PLN

15

Transplantologia

VI

1 080 PLN

-

16

Zajęcia fakultatywne

VI

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2011
Data publikacji:
13.06.2011 05:11
Data aktualizacji:
10.02.2017 10:50
Liczba wyświetleń:
2617
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz29zmianaZarz40odplcudzoziemcy.doc173 KB