Nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 37/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 2 otrzymuje brzmienie:

 

§ 2

1.      Projekt instrukcji zostanie opracowany przez Biuro Rektora w terminie do dnia 30 marca 2011 roku.

2.      Projekt instrukcji podlega konsultacji z kierownikami jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kanclerza przeprowadzonej w terminie umożliwiającym uzgodnienie ostatecznego brzmienia projektu nie później niż do 31 lipca 2011 r.

3.      Wprowadzenie instrukcji powinno nastąpić najpóźniej od 1 października 2011 roku i być poprzedzone:

1)     przeszkoleniem osób nadzorujących realizację instrukcji w jednostkach organizacyjnych – najpóźniej do 15 sierpnia 2011 r.,

2)     sporządzeniem przez kierowników jednostek, na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykazu akt obowiązującego w danej jednostce – w terminie do 31 sierpnia 2011 r.,

3)     zapoznaniem z treścią instrukcji przez kierowników jednostek organizacyjnych, podległych im pracowników – najpóźniej do 25 września 2011 r.”

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2011
Data publikacji:
10.06.2011 05:57
Data aktualizacji:
08.02.2017 13:41
Liczba wyświetleń:
2368
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37zmiana zarzainstrukcji.doc29 KB