Decyzja Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/11 pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 23/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/11 pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komitet sterujący projektu UDA-POKL.04.01.01-00-095/11 pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”,  w składzie:

  1. dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM – Przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Tadeusz Rawa – Główny wykonawca,
  3. dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM – Główny użytkownik. 

§ 2

Powołuje się kierownika projektu UDA-POKL.04.01.01-00-095/11 pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” Pana mgr Sebastiana Jakubowskiego.

 

§ 3

1.      Komitet sterujący projektu odpowiada za zarządzanie strategiczne realizacją  projektu oraz wypełnienie wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/11-00 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa  Wyższego.

2.      Kierownik projektu odpowiada za zarządzanie operacyjne ww. projektem i w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Przewodniczącemu.

3.      Szczegółowy wykaz obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności członków Komitetu sterującego oraz kierownika projektu zostanie określony w ramach aktu mianowania oraz stosunku pracy.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.05.2011
Data publikacji:
09.06.2011 11:59
Data aktualizacji:
09.06.2011 12:01
Liczba wyświetleń:
2442
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja23powołaniekomitetustarującego.doc29 KB