Decyzja Nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, real

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 22/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie     powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.2

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10 Pana dr hab. inż. Jurija Dobriańskiego, prof. UWM.

 

§ 2

1.      Kierownik projektu odpowiada za prawidłową realizację wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10-00 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie.

2.      Kierownik projektu wykonuje powierzone obowiązki zgodnie z przepisami wewnętrznymi uczelni oraz prawodawstwem krajowym.

3.      Szczegółowy zakres czynności na stanowisku kierownika projektu zostanie określony w ramach zawartego stosunku pracy.

 

§ 3

Kierownik projektu powierzone mu zadania wykona w terminie od 19 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

 

§ 4

Wykonanie niniejszej decyzji powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.05.2011
Data publikacji:
09.06.2011 11:05
Data aktualizacji:
09.06.2011 11:05
Liczba wyświetleń:
2906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr22.doc27 KB