Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”

 

Uchwała Nr 65

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na kierunku „stosunki międzynarodowe” znosi się kształcenie na studiach drugiego stopnia magisterskich, prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Od roku akademickiego 2006/2007 uczelnia nie prowadzi rekrutacji na studia drugiego stopnia  magisterskie na kierunku „stosunki międzynarodowe”.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:30
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:45
Liczba wyświetleń:
3353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument