Wersje strony Nr 685 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.