Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych

 

Uchwała Nr 64

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 61, poz. 538 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Od roku akademickiego 2006/2007 uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek edukacja techniczno-informatyczna w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:28
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:49
Liczba wyświetleń:
3510
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument