Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 17/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie  ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich  w roku  akademickim 2011/2012

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 dla poszczególnych dyscyplin naukowych.

2.      Liczbę stypendiów doktoranckich, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 17/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Liczba stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

Liczba stypendiów doktoranckich

1

2

3

1

Agronomia

6

2

Biologia

5

3

Filozofia

1

4

Geodezja i kartografia

6

5

Historia

2

6

Inżynieria rolnicza

7

7

Językoznawstwo

1

8

Kształtowanie środowiska

6

9

Literaturoznawstwo

1

10

Pedagogika

14

11

Rybactwo

3

12

Technologia żywności i żywienia

5

13

Teologia

5

14

Weterynaria

6

15

Zootechnika

7

16

Rezerwa Rektora

15

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

90

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.04.2011
Data publikacji:
26.04.2011 10:01
Data aktualizacji:
26.04.2011 10:01
Liczba wyświetleń:
3384
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr17.pdf40.6 KB