Decyzja Nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 16/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie  powołania kierownika projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się kierownika projektu WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP” Pana dr hab. Andrzeja Buszko, prof. UWM.

 

§ 2

1.  Kierownik projektu odpowiada za prawidłową realizację wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-28-336/10-00 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2.    Kierownik projektu wykonuje powierzone obowiązki zgodnie z przepisami wewnętrznymi uczelni oraz prawodawstwem krajowym.

3.    Szczegółowy zakres czynności na stanowisku kierownika projektu zostanie określony w ramach zawartego stosunku pracy.

 

§ 3

Kierownik projektu powierzone mu zadania wykona w terminie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

 

§ 4

Wykonanie niniejszej Decyzji powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.04.2011
Data publikacji:
26.04.2011 06:48
Data aktualizacji:
26.04.2011 06:48
Liczba wyświetleń:
2305
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr16Buszko.pdf40.87 KB