Decyzja Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 14/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 92 ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący       - dr hab. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM
  2. Członek                  - dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM
  3. Sekretarz               - mgr Paweł ŁOJEWSKI.

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz rozpatruje i przedkłada Rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
21.04.2011 11:25
Data aktualizacji:
21.04.2011 11:25
Liczba wyświetleń:
3024
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decy142011.pdf39.86 KB