Nr 25/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 25/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 

§ 2

  1. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
  2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni.

 

§ 3

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
21.04.2011 11:20
Data aktualizacji:
10.02.2017 12:55
Liczba wyświetleń:
2064
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr 25.pdf27.18 KB