Nr 24/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 24/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
21.04.2011 09:28
Data aktualizacji:
10.02.2017 12:55
Liczba wyświetleń:
2772
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarNr 24.pdf27.36 KB