Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 23/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art. 10 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 97 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 02.01.2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2011

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
21.04.2011 09:18
Data aktualizacji:
10.02.2017 12:56
Liczba wyświetleń:
2704
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr 23.pdf27.57 KB
Zaldo Zarz Nr 23.pdf110.32 KB