Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013

 

 

Uchwała Nr 60

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza zadania inwestycyjne do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 20072013. Wykaz zadań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r.

 

Z A D A N I A  I N W E S T Y C Y J N E

 

do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013

 

1.   Modernizacja obiektu na Centrum Kultury Akademickiej.

2.   Modernizacja i wyposażenie Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

3.   Rozbudowa i wyposażenie obiektu edukacji lingwistycznej.

4.   Modernizacja i wyposażenie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie.

5.   Rewitalizacja pałacu i innych obiektów w Łężanach.

6.   Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Badań nad Gospodarką i Kulturą Europy Wschodniej.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:22
Data aktualizacji:
12.09.2014 13:13
Liczba wyświetleń:
3407
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument