Nr 59 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/2013

 

Uchwała Nr 59

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/2013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza zadania inwestycyjne do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 20072013. Wykaz zadań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 59 z dnia 31 marca 2006 r.

 

Z A D A N I A  I N W E S T Y C Y J N E

 

do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007-2013

 

1.   Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Produkcji i Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.

2.   Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.   Rozbudowa i modernizacja obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych wraz z unowocześnieniem wyposażenia aparaturowego.

4.   Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

5.   Budowa i wyposażenie Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Olsztynie.

6.   Rozbudowa i wyposażenie obiektów nauk biologicznych.

7.   Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych i infrastruktury technicznej Uniwersytetu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:20
Data aktualizacji:
12.09.2014 13:14
Liczba wyświetleń:
3368
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument