Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku

 

Uchwała Nr 58

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z Uchwałą Nr 53 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Załącznik do Uchwały Nr 53 z dnia 24 lutego 2006 roku w zakresie źródeł finansowania inwestycji  w poz. Nr 1 „Zakup wyposażenia i elektronicznego udostępniania zbiorów nowej biblioteki UWM w Olsztynie” jako źródła finansowania wskazuje się jedynie „fundusze strukturalne” i „UWM”.

 

§ 2

Jednolity tekst harmonogramu planowanych zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 20042006, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:18
Data aktualizacji:
12.09.2014 13:15
Liczba wyświetleń:
3605
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument