Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 21/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” wydawanego absolwentom kierunku pielęgniarstwo

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Absolwentom studiów pomostowych kierunku pielęgniarstwo realizowanych na Wydziale Nauk Medycznych wydaje się Certyfikat według wzorów określonych w załącznikach 1 i 2 do Zarządzenia.

2.      Certyfikat, o którym mowa w ust. 1 wydaje dziekanat Wydziału Nauk Medycznych.

3.      Absolwent otrzymuje oryginał Certyfikatu łącznie z dyplomem ukończenia studiów.

4.      W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz do akt „Certyfikatu ukończenia studiów pomostowych”, którego wzór określono w załączniku 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

1.      Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

2.      Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych prowadzi „Książkę wydanych Certyfikatów potwierdzających ukończenie studiów pomostowych”.

3.      W książce, o której mowa w ust. 2, należy wpisać:

1)     liczbę porządkową,

2)     imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

3)     datę i miejsce urodzenia absolwenta,

4)     nazwę ukończonego kierunku studiów,

5)     datę wystawienia Certyfikatu,

6)     datę odbioru Certyfikatu.

4.  Absolwent potwierdza odbiór certyfikatu własnoręcznym podpisem złożonym w „Książce wydanych Certyfikatów potwierdzających ukończenie studiów pomostowych”.

 

§ 3

Druki Certyfikatów, o których mowa w § 1, wydawane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.05.2011
Data publikacji:
11.04.2011 10:04
Data aktualizacji:
10.02.2017 14:13
Liczba wyświetleń:
2663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
certyfikat_uwm.pdf270.34 KB
zarz212011.pdf39.48 KB