Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 99/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem opracowana zostanie instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych, zwana dalej Instrukcją.

2.      Instrukcja określi zasady kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie oraz określi zasady:

1)     rzetelnego oraz pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych (gospodarczych),

2)     zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych (gospodarczych) przez Rektora lub osoby przez niego upoważnione,

3)     podziału obowiązków dotyczących zatwierdzania (autoryzacji) i rejestrowania operacji (finansowych (gospodarczych) pomiędzy różnych pracowników,

4)     weryfikacji operacji finansowych (gospodarczych) przed i po operacji.

 

§ 2

1.      Instrukcję, o której mowa w § 1, opracuje zespół w składzie:

1)     mgr inż. Jadwiga Cierach – Kwestor,

2)     mgr Ewa Mańkiewicz – Zastępca Kwestora,

3)     mgr inż. Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora,

4)     mgr inż. Anna Słyszewska.

2.      W terminie do 31 marca 2011 r. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przedstawi Rektorowi projekt Instrukcji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.12.2011
Data publikacji:
04.04.2011 06:22
Data aktualizacji:
25.01.2013 10:49
Liczba wyświetleń:
2834
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz992010.pdf39.22 KB