Nr 630 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 630

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury celem pozyskania środków na realizację projektu pod nazwą Wyposażenie laboratoriów drogownictwa Wydziału Nauk Technicznych z udziałem środków własnych do 15%.

2.      Kwota dofinansowania wyniesie 9 000 000 zł. (słownie: dziewięć milionów złotych), a udział własny 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 11:09
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:36
Liczba wyświetleń:
2782
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 630.pdf38.86 KB