Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 629

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na dokonanie zamiany pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie a Gminą Orneta prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ornecie przy ul. Braniewskiej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 3/17 o powierzchni 6,6606 ha, obręb 5 m. Orneta na prawo własności nieruchomości w skład której wchodzą działki gruntu nr 395/14 i nr 400 o łącznej powierzchni 9,1533 ha, obręb 5 m. Orneta (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

1.      Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:

1)     działka nr 3/17/wraz z budynkami/ – 2 337 000,00 zł

2)     działki gruntu nr 395/14 i nr 400 – 2 446 880,00 zł.

2.      Tytułem wzajemnych rozliczeń Uniwersytet dokona dopłaty na rzecz Gminy Orneta kwoty wysokości 109 880,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 11:07
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:40
Liczba wyświetleń:
3199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 629.pdf39.69 KB