Wersje strony Nr 627 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Platforma e-learningowa z portalem edukacyjnym dla celów kształcenia podyplomowego MŚP w zawodach medycznych”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.