Nr 626 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 626

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne w zakresie wyposażania aparaturowego pod nazwą „Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych” do realizacji w latach 2011-2012.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 339 147,00 zł.

3.      Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 10:59
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:43
Liczba wyświetleń:
2941
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 626.pdf38.27 KB