Wersje strony Nr 625 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.