Nr 625 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 625

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Katedry Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Katedry Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych UWM” do realizacji w 2011 roku.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 575,7 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 10:58
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:45
Liczba wyświetleń:
2588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 625.pdf37.31 KB