Nr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa

 

Uchwała Nr 55

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat popiera inicjatywę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogdanowi NEYOWI. Jednocześnie Senat wyraża opinię pozytywną w tej sprawie na podstawie recenzji wykonanej przez prof. zw. dr. hab. inż. Lubomira Włodzimierza Barana, dr. h. c., członka korespondencyjnego PAN.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:11
Data aktualizacji:
15.09.2014 07:56
Liczba wyświetleń:
3432
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument