Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z

DRUKUJ TEN DOKUMERNT

Decyzja Nr 11/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 marca 2011 roku

 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach zagrożenia

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuje się Zespół zadaniowy do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach zagrożenia w następującym składzie:

1)     prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA,

2)     prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA,

3)     dr Bogdan CHMIELIŃSKI,

4)     mgr Maria SOBCZAK,

5)     mgr Anna STACHURSKA,

6)     mgr Tomasz WILCZYŃSKI.

2.      W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.03.2011
Data publikacji:
23.03.2011 11:18
Data aktualizacji:
30.03.2011 09:46
Liczba wyświetleń:
5421
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decy112011.pdf37.7 KB