Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec

DRUKUJ TEN DKUMENT

Decyzja Nr 7/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Priorytet 3.5. Projekty pilotażowe

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół Zarządzający projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Priorytet 3.5. Projekty pilotażowe. W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą:

 

1)     dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM – przewodniczący,

2)     mgr Anna Barańska – sekretarz,

3)     mgr Edyta Fafińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych,

4)     mgr Sebastian Jakubowski – specjalista ds. zarządzania ryzykiem.

 

§ 2

1.      Zespół Zarządzający odpowiada za nadzór nad realizacją wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr 00003-61724-OR1400003/09/10/11 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu.

2.      Szczegółowy zakres czynności poszczególnych członów zespołu wymienionych w § 1 zostanie określony odrębnym pismem.

 

§ 3

Zespół zarządzający powierzone mu zadania wykona w terminie określonym umową o dofinansowanie wymienioną w par. 2 ust. 1.

 

§ 4

Wykonanie niniejszej decyzji powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2011
Data publikacji:
04.03.2011 09:19
Data aktualizacji:
04.03.2011 09:19
Liczba wyświetleń:
1982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decynr72011.pdf41.45 KB