Nr 613 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 613

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” oraz zwiększenia udziału własnego Uniwersytetu w tym zadaniu

 

Działając na podstawie § 14 ust.2 pkt.17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie wyraża zgody na zwiększenie wartości kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” oraz zwiększenie udziału własnego Uniwersytetu w tym zadaniu z kwoty 9.600.000,01 zł. do kwoty 17.758.200,01 zł.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
04.03.2011 08:21
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:25
Liczba wyświetleń:
3280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw613.pdf38.12 KB