Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej”

 

UCHWAŁA Nr 611

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej”.

2.      Głównym celem Klastra, o którym mowa w pkt. 1, będzie m.in.:

1)     integracja branży turystycznej na terenie województw Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw,

2)     określenie działań w celu rozwoju branży turystycznej w szczególności turystyki biznesowej i turystyki sportowej,

3)     współpraca przy pozyskaniu dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działanie 1.4.3. „Promocja i współpraca” – komponent Współpraca – obszar: tworzenie i rozwój klastrów.

3.      Klaster, o którym mowa w pkt. 1, tworzy 12 partnerów m.in.: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa z terenów Polski Wschodniej.

4.      Koordynatorem Klastra, o którym mowa w pkt 1, jest Stowarzyszenie na rzecz Klastra „Targi i turystyka Polski Wschodniej”.

5.      Szczegółowe warunki współpracy określa List Intencyjny Powołania Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:44
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:27
Liczba wyświetleń:
3018
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument