Wersje strony Nr 53 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.