Nr 609 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 538 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

DRUKUJ TEN DKUMENT

UCHWAŁA Nr 609

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 538 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Uchyla się uchwalę Nr 538 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora.

 

§ 2

W terminie do 30 kwietnia 2011 roku zostanie opracowany nowy Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora.

 

§ 3

Opracowanie nowego Regulaminu powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:39
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:33
Liczba wyświetleń:
2776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw609.pdf36.93 KB