Wersje strony Nr 606 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Katedry Technologii i Chemii Mięsa” na potrzeby Wydziału Nauki o Żywności

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.