Nr 604 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 604

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Od roku akademickiego 2011/2012 uczelnia nie prowadzi naboru kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna.

2.      Studenci, którzy rozpoczęli naukę przed dniem wejścia w życie uchwały, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalności do momentu jego zakończenia, zgodnie z przepisami regulującymi ukończenie studiów.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:28
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:39
Liczba wyświetleń:
2533
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw604.pdf37.91 KB