Nr 603 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 603

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 6 i art. 85 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku mechatronika na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 7-semestralnym okresie nauki.

2.      Kształcenie realizowane jest na podstawie planów studiów i programów nauczania, uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

1.      Nabór kandydatów na kierunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 dokonywany jest na podstawie uchwały Senatu, określającej zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w danym roku.

2.      Pierwszy nabór kandydatów na I rok studiów zostanie przeprowadzony w 2011 roku.

3.      Realizacja zajęć dydaktycznych rozpoczyna się z dniem 1 października 2011 roku.

 

§ 3

Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne jest Wydział Nauk Technicznych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:22
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:40
Liczba wyświetleń:
2563
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw603.pdf39.4 KB