Nr 594 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 594

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, Senat – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego - pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:

1)     nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe - praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Szarka „Badania nad wpływem składowiska niebezpiecznych odpadów na bioróżnorodność gatunkową i bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego”;

2)     nagroda indywidualna I stopnia – dr hab. Anicie Franczak za rozprawę habilitacyjną „Regulacja syntezy i sekrecji prostaglandyn oraz hormonów steroidowych w tkankach macicy świni domowej (Sus scrofa domestica);

3)     nagroda indywidualna I stopnia - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, w tym za opracowanie „Msplit(q) – estymacja (zbiór prac opublikowanych)” - prof. dr. hab. Zbigniewowi Wiśniewskiemu;

4)     nagroda indywidualna II stopnia – dr. hab. Radosławowi Wiśniewskiemu - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w zakresie wielowymiarowego prognozowania wartości nieruchomości.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 08:50
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:00
Liczba wyświetleń:
2709
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw594.pdf44.51 KB