Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 97/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art. 10 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 77 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.12.2010
Data publikacji:
01.03.2011 07:59
Data aktualizacji:
01.03.2011 08:00
Liczba wyświetleń:
2981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz97plankont.pdf136.95 KB