Nr 588 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy i patronacie naukowym nad Laboratorium - Centrum Energii Odnawialnej w Parku Naukowo-Technologicznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 588

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy i patronacie naukowym nad Laboratorium - Centrum Energii Odnawialnej w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy i patronacie naukowym nad Laboratorium - Centrum Energii Odnawialnej w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach
  2. Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie współdziałanie na rzecz podnoszenia jakości odnawialnych źródeł energii poprzez prowadzenie badań nad biopaliwami I i II generacji wytwarzanymi z biomasy.
  3. Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 588

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

Porozumienie o współpracy i patronacie naukowym

nad Laboratorium – Centrum Energii Odnawialnej

w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

oraz

Park Naukowo - Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach

 

po przeprowadzeniu wstępnych rozmów i określeniu potencjalnych obszarów współdziałania deklarują wolę współpracy w zakresie urządzenia i stymulowania działań badawczo – naukowych i usługowych w tworzonym w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach – Laboratorium Centrum Energii Odnawialnej

 

Strony będą współdziałały na rzecz podnoszenia jakości odnawialnych źródeł energii poprzez prowadzenie badań nad biopaliwami I i II generacji wytwarzanymi z biomasy.

 

Laboratorium- Centrum Energii Odnawialnej – staraniem stron – powinno stanowić kompleksowe zaplecze badawczo-naukowe do testowania różnych rozwiązań i technologii w zakresie sektora energii odnawialnej, m.in.:

-         badań nad energetycznym wykorzystaniem biomasy jeziornej,

-         badań nad procesami termicznej konwersji biomasy do biopaliw II generacji

-         badań nad doskonaleniem technologii pomp ciepła, turbin wiatrowych i instalacji solarnych

 

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zobowiązuje się do wybudowania i częściowego wyposażenia w/w laboratorium oraz wyłonienia (w drodze przetargu) operatora tego laboratorium, który będzie realizował merytorycznie oczekiwania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie ustalonego programu badań.

 

Szczegółowe zasady współpracy sygnatariusze niniejszego porozumienia określą w ramach odrębnej umowy, której podpisanie nastąpi po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie dokumentacji dotyczącej urządzania laboratoriów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach realizacji projektu „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

W imieniu                                                                                          W imieniu

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego                                Parku Naukowo-Technologicznego

w Olsztynie                                                              Polska – Wschód w Suwałkach

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 13:13
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:05
Liczba wyświetleń:
2832
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5882011.pdf55.4 KB