Nr 591z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  591

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawioną przez dziekana Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, propozycję wzoru Medalu Pamiątkowego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa.

 

§ 2

Wzór Medalu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

        

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 12:14
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:02
Liczba wyświetleń:
2703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5912011.pdf35.49 KB