Nr 590 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ufundowanie głazu okolicznościowego upamiętniającego postać Biskupa Warmińskiego Łukasza Watzenrode

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  590

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na ufundowanie głazu okolicznościowego upamiętniającego postać Biskupa Warmińskiego Łukasza Watzenrode

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.       Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na ufundowanie głazu okolicznościowego upamiętniającego postać Biskupa Warminskiego Łukasza Watzenrode.

2.       Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 11 000 PLN.

 

§ 2

Środki na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, pochodzić będą  z przychodów własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 12:09
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:03
Liczba wyświetleń:
2644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5902011.pdf62.37 KB