Nr 589 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu Projektu Nr POPW1.1-25 „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych„ (TECHNO)

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  589

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu Projektu Nr POPW1.1-25 „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych„ (TECHNO) finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o zadanie pn. Modernizacja budynku kotłowni na Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.       Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje rozszerzenie zakresu Projektu Nr POPW1.1-25 „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych„ (TECHNO) finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o zadanie pn. Modernizacja budynku kotłowni na Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” do realizacji w 2011 roku.

2.       Szacowany koszt zadania wynosi około 12 mln. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków zaoszczędzonych w ramach Projektu TECHNO w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 12:03
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:04
Liczba wyświetleń:
2793
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5892011.pdf65.48 KB