Nr 49 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2006

 

Uchwała Nr 49

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

w sprawie: założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat przyjmuje założenia do planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 zawarte w załączniku do uchwały pn.: „Założenia do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2006”.

 

§ 2

Zespół Analiz Ekonomicznych w uzgodnieniu z Kanclerzem Uczelni, Dziekanami Wydziałów i Kierownikami pozostałych jednostek organizacyjnych opracuje w terminie do 31 marca 2006 roku projekty planów wydziałów, jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i pozostałych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:47
Data aktualizacji:
15.09.2014 08:10
Liczba wyświetleń:
3267
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument