Wersje strony Nr 583 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.