Nr 583 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 583

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się przydziału środków finansowych na fundusze związane z działalnością studencką i współpracę międzynarodową w 2011 roku w następujący sposób:

1)     300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) – funkcjonowanie Akademickiego Centrum Kultury,

2)     50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wspieranie olimpiad przedmiotowych i programów wychowawczych,

3)     150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – funkcjonowanie kół naukowych,

4)     600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) – rozwój kultury fizycznej studentów,

5)     600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) – działalność Samorządu Studenckiego,

6)     400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) – współpraca międzynarodowa.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kwestorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 10:28
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:42
Liczba wyświetleń:
2846
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw583.pdf37.97 KB